Делимся знаниями и помогаем учиться

Висота конуса дорівнює 6 см кут при вершині осьового перерізу дорівнює 120 знайдіть а) площа перерізу конуса площиною прозодящей через дві твірні, кут між

Висота конуса дорівнює 6 см кут при вершині осьового перерізу дорівнює 120 знайдіть а) площа перерізу конуса площиною прозодящей через дві твірні, кут між

  • Осьовим перерізом є равноб.треугольнік. утворює є гіпотенузою прямоуг.треуг. АОО1. ЯКЩО кут Аравен 30гр. то проти нього лежить підлог гіпотенузи обр = 2h h = 6 l = 12
    по теоремі пифагора знаходимо половину нижньої сторони АС (підстави) AO1 = під коренем 108. АСравен 2под коренем 108
    тепер площа ос.сеч. (АОС) = 0.5обрАСsin30 = 0.5122подкорнем1080.5 = 36корень з 3 смвквадрате

    площ бік пов конуса = піRl = n18кореньіз312 = 216корнньіз3пі
  • У прямокутному трикутнику, утвореному з однієї котра утворює, висоти і радіусу підстави, верхній кут 120: 2 = 60, тоді кут біля утворює 30. Тоді гіпотенуза в 2 рази більше висоти, що лежить проти 30.
    Вона ж і гіпотенуза і утворює. Звідси площа перетину за формулою 12 * 12 * 12 * сін30 = 12 * 12 * 12 * 12 = 6 * 6 = 36

Предметы