Делимся знаниями и помогаем учиться

Запишіть алгоритм для виконавця ОБЧИСЛЮВАЧ:

Запишіть алгоритм для виконавця ОБЧИСЛЮВАЧ:

  • 3 * 3 * 3 - 1 -1 = 25

  • Рішення: 1 * 3 * 3 * 3-1-1
    У підсумку: 5 команд.


Предметы