Делимся знаниями и помогаем учиться

Як розібрати за складом слово ЗІЙШОВ?

Як розібрати за складом слово ЗІЙШОВ?

 • Зійшла (зійшла нова зірка) - розібрати за складом це слово нтрудно, але і нелегко.В будь-якому випадку корінь шл, тут може бути і побіжне е - йшов, йшла. Приставка ВЗО із збіглим про (порівняйте зійшла, здригнувся). А - закінчення дієслова минулого часу в жіночому роді

 • від слова quot; ходquot ;, quot; вquot; приставка, quot; зошquot; - корінь, в якому букви quot; зquot; і quot; шquot; чергуються, quot; лquot; суфікс, а quot; аquot; - закінчення жіночого роду.

 • слово зійшла є формою минулого часу дієслова quot; взойтіquot ;, який в свою чергу утворений від дієслова quot; ідтіquot; .Однокореннимі словами є дієслова прийти, зайти, перейти. У цих дієсловах і їх формах відбуваються кореневі чергування.

  На мій погляд, морфемний склад слова quot; взошлаquot; виглядає ось так:

  ВЗО - приставка (ВЗО-братися, ВЗО-йти, вз-брикнуть; вз- / взо-);

  -ш-корінь слова (ш-л-а, ш-л, шед-ш-ий; ш / ш / шед-);

  -л-суфікс пройшла форми дієслова;

  -а - закінчення.

 • Дієслово минулого часу Зійшла утворений від дієслова Зійти. У ньому можна відразу виділити закінчення -А: Зійшла-Зійшли-Зійшло. Також можна відразу виділити формоутворювальний суфікс минулого часу, який ми не будемо включати в основу слова, адже він утворює не нове слово, а форму. При відмінюванні дієслова видно: Зійти-Зійшли-Зійшов-зійдуть. Виходить, що коренем може бути ш-, як в нашому слові, Й як в інфінітиві, і навіть ШЕ і ЙД. Перед коренем виділимо приставу ВЗО-.

  Отримуємо: ВЗО-Ш-Л-А (приставка-корінь-суфікс-закінчення), основа слова ВЗОШ-.

 • Здійснимо морфемний розбір слова quot; взошлаquot;.

  1) Приставка тут quot; взоquot; (Ото-йшла, пере-йшла, з-йшла).

  2) Коренем буде quot; шquot; (Ш-едшій, ш-л, ш-ла).

  3) quot; лquot; - це суфікс.

  4) quot; аquot; - закінчення.

  5) quot; взошлquot; - основа слова.

 • Зробимо розбір даного слова:

  1) приставки в слові quot; взошлаquot; буде: quot; возquot ;;

  2) Коренем слова quot; взошлаquot; буде: quot; шquot ;;

  3) суфікси в слові quot; взошлаquot; буде: quot; лquot ;;

  4) Закінченням в слові quot; взошлаquot; буде: quot; аquot ;;

  5) Основою даного слова буде quot; взошquot ;.

 • Морфемний розбір слова quot; взошлаquot; виглядає таким чином:

  • коренем буде - ш (йшла, йшла, прийшла, зайшла і інші);
  • приставка в слові - ВЗО;
  • закінченням є - а (зійшли, зійшов);
  • суфікс у слові - л;
  • основа слова - взошл_.

 • Слово quot; зійшла quot;, відноситься до дієслова доконаного виду, тому що відповідає на питання quot; що зробила? quot ;, має жіночий рід, знаходиться в минулому часі і однині.

  Нам належить розібрати слово quot; зійшла quot; за складом, тобто визначити в ньому все існуючі морфеми, приступимо.

  1. quot; ВЗО quot ;, виділяємо, як приставку слова.
  2. quot; ш quot; - це корінь слова.
  3. quot; л quot ;, є суфіксом.
  4. quot; а quot ;, виділяємо, як закінчення.
  5. основою слова є quot; Зійшло quot ;.

  Як ви знаєте, і як вас вчать на уроках російської мови, закінчення слова, ніколи не включається в основу слова. З цим словом, складемо кілька пропозицій.

  Картопля в цьому році порадувала і зійшла дуже рано. Зійшла на небі місяць, і все навколо освітила, а листочки на берізках стали переливатися немов діаманти.

 • Розбираємо за складом слово quot; взошлаquot;. Це дієслово.

  Починаємо з закінчення - А (зійшла (і)) - це змінна частина слова.

  Основа слова без закінчення - взош.

  Корінь в слові - Ш

  Приставка в слові - ВЗО

  Суфікс у слові - Л

 • Слово quot; ЗІЙШОВ quot; містить наступні морфеми або частини:

  Приставка - quot; -ВЗО - quot ;.

  Корінь - quot; -ш- quot ;.

  Суфікс - quot; -л- quot ;.

  Закінчення - quot; -а- quot ;.

  І останнє, про що потрібно пам'ятати, основа - quot; зійшло quot ;.

  Удачі вам!

 • Що зробила? Зійшла. Дієслово, що минув час.

  Слово має наступний морфемний розбір:

  приставка -взо- (перейшла, зайшла),

  корінь ш- (що прийшов, зайшли),

  суфікс-л-,

  закінчення-а-.

  Основа слова -взош-, так як л- і а- сюди не входять. Перше це формоутворювальний суфікс, друге це закінчення.

Предметы